Меню
Количка

Фотоволтаични бойлери

Няма добавени продукти в тази категория.

Какво представляват фотоволтаичните бойлери?

Фотоволтаичният бойлер е система, която използва слънчевата енергия за загряване на вода. Той съчетава фотоволтаични панели и бойлер, за да осигури топла вода за домакинството. Фотоволтаичните панели преобразуват слънчевата енергия в електрическа, която се използва за захранване на нагревателния елемент в бойлера. По този начин системата работи изцяло на възобновяема енергия и намалява зависимостта от традиционни енергийни източници като електрическата мрежа или газ. 
 

shema za fotovoltaichna sistema


Фотоволтаичните бойлери могат да бъдат свързани и с батерии за съхранение на енергия, което позволява използване на топла вода и в часовете, когато няма слънчева светлина. Системата е икономически ефективна в дългосрочен план, въпреки по-високите първоначални инвестиции, защото намалява месечните разходи за енергия. 

Фотоволтаичните бойлери се отличават с дълъг експлоатационен живот и изискват минимална поддръжка. Те са подходящи за различни климатични условия, стига да има достатъчно слънчева светлина.
 

fotovoltaichen boiler

        Фотоволтаичен бойлер Eldom


Принцип на работа на фотоволтаичните бойлери

 

1.    Фотоволтаичните панели преобразуват слънчевата светлина в електрическа енергия чрез полупроводникови материали. Тази енергия се съхранява в батерии или се използва директно за захранване на бойлера.

2.    Електрическата енергия от фотоволтаичните панели се използва за загряване на вода в бойлера. Това става чрез специални нагревателни елементи, които преобразуват електрическата енергия в топлина.

 

Често задавани въпроси за фотоволтаичните бойлери

 

Колко време е необходимо за възвръщане на инвестицията?

Времето за възвръщане на инвестицията зависи от местоположението и използването, но обикновено е между 5 и 10 години.


Мога ли да инсталирам фотоволтаичен бойлер сам?

Препоръчително е инсталацията да се извършва от квалифицирани специалисти за гарантиране на безопасност и ефективност.
 

Каква е продължителността на живота на фотоволтаичните бойлери?

Фотоволтаичните бойлери имат продължителност на живота над 20 години с минимална поддръжка.


Работят ли фотоволтаичните бойлери през зимата?

Да, те работят и през зимата, но ефективността им може да бъде по-ниска при облачно време или снежни условия.


Необходими ли са специални разрешителни за инсталация?

В някои региони може да са необходими разрешителни, затова е добре да се консултирате с местните власти.

 

Колко пространство е необходимо за инсталация на панелите?

Необходимо е достатъчно слънчево пространство на покрива или на земята, като площта зависи от размера на системата.

 

Как се поддържат фотоволтаичните панели?

Панелите се почистват редовно от прах и мръсотия, за да се запази тяхната ефективност.

 

Какви са основните предимства на фотоволтаичните бойлери?

Основните предимства включват икономии на разходи за енергия, екологичност и независимост от електрическата мрежа.

 

Какво се случва при прекъсване на електрозахранването?

Фотоволтаичните системи могат да осигурят независимост от мрежата, като съхраняват енергия в батерии за употреба при прекъсвания.

 

Каква е разликата между фотоволтаични и слънчеви термални бойлери?

Фотоволтаичните бойлери използват електричество от слънцето, докато термалните бойлери използват директна топлина от слънчевите лъчи.

 

Може ли системата да се разширява в бъдеще?

Да, фотоволтаичните системи могат да се разширяват с допълнителни панели и батерии.

 

Какви гаранции се предлагат за фотоволтаичните бойлери?

Повечето производители предлагат гаранции между 10 и 25 години за панелите и системните компоненти.

 

Може ли фотоволтаичният бойлер да захранва и други уреди в дома?

Да, произведената енергия може да се използва за захранване на други електрически уреди в дома.