Меню
Количка

Политика за поверителност

Въведение

Добре дошли в Политиката за защита на лични данни на balkanenergy.bg.
 
balkanenergy.bg уважава Вашата поверителност и се ангажира да защитава вашите лични данни. Нашата Политика за защита на лични данни ще ви информира за това как се грижим за вашите лични данни, когато посещавате нашия сайт ("Сайта") и ще ви запознае с вашите права за поверителност и за начина, по който законът ви защитава.
Използвайте и Речника, за да разберете значението на някои от термините, използвани в настоящата политика за защита на лични данни.

1. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ И КОИ СМЕ НИЕ  

Цел на тази Политика за защита на лични данни
Тази Политика за защита на лични данни има за цел да ви даде информация за това, как balkanenergy.bg събира и обработва вашите лични данни чрез използването на този Сайта, включително всички данни, които можете да предоставите чрез този Сайт, когато се регистрирате, прегледате или направите покупка чрез Сайта, да участвате в нашите промоции или да се ангажирате с нас на нашия Сайт или чрез имейли, които може да получите от нас.
 
Важно е да прочетете тази Политика за защита на лични данни заедно с всяко друго известие за поверителност или справедливо известие за обработка, което можем да предоставим при конкретни случаи, когато събираме или обработваме лични данни за вас, за да сте напълно наясно как и защо използваме тези данни. Тази политика за защита на лични данни допълва другите известия и не е предназначена да ги замени.
 
Администратор на лични данни
„ЕНЕРДЖИ ЕКОНОМИ“ ООД (дружеството-собственик на сайта balkanenergy.bg) е регистриран администратор на лични данни и е отговорен за тях (наричани общо "balkanenergy.bg", "ние", "нас" или "нашата" в тази Политика за защита на лични данни).
 
Ако имате въпроси относно тази Политика за защита на лични данни, включително всички искания за упражняване на законните ви права, моля, свържете се с нас, като използвате долупосочените подробности.
 
Данни за контакт
Пълно име на фирмата: „ЕНЕРДЖИ ЕКОНОМИ“ ООД, ЕИК:202292288, град Петрич, ул.“Круша“ №10
Имейл адрес: [email protected]
Имате право да подадете жалба по всяко време до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), която е надзорния орган на Република България за всички въпроси за защита на данните (https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6).
Бихме желали, обаче, да използваме шанса да се справим с вашите проблеми, преди да се обърнете към КЗЛД, така че молим първо да се свържете с нас.
 
ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ И НАШЕТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ВИ ИНФОРМИРАМЕ ЗА ПРОМЕНИТЕ
 
Последната актуализация на тази версия е публикувана през юли 2018 г. Това правило може да се променя и да се актуализира периодично. Моля, проверявайте редовно.
 
Важно е личните данни, които държим за вас, да са точни и актуални. Моля, информирайте ни, ако личните ви данни се променят по време на връзката ви с нас.
 
Връзки с трети страни
Този сайт включва връзки към други сайтове, приставки и приложения на трети страни. Кликването върху тези връзки или активирането на тези връзки може да позволи на трети страни да събират или споделят данни за вас. Ние не контролираме тези сайтове на трети страни и не носим отговорност за техните политики за поверителност. Когато напускате нашия сайт, Ви препоръчваме да прочетете съобщението за поверителност на всеки уебсайт, който посещавате.

2. ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС  
Лични данни или лична информация означава всяка информация за дадено лице, от което може да бъде идентифицирано това лице. В него не се включват данни, при които идентичността е премахната (анонимни данни).
 
Ние може да събираме, използваме, съхраняваме и прехвърляме различни видове лични данни за вас, които сме обединили така:
 

 • Данните за самоличността включват име, презиме, фамилия, потребителски идентификатор;
 • Данни за контакт включват адрес за доставка, телефонен номер и имейл адрес за регистрация и PayPal имейл адрес;
 • Финансовите данни включват данни за банкови сметки като IBAN;
 • Техническите данни включват адрес на интернет протокол (IP адрес), вашите данни за вход, тип и версия на браузъра, настройка и местоположение на часови зони, операционна система и платформа и други технологии на устройствата, които използвате за достъп до този сайт;
 • Данните за потребителския профил включват вашия имейл адрес и парола, покупки или поръчки направени от вас, вашите интереси, предпочитания и обратна връзка;
 • Данните за маркетинга и комуникациите включват вашето желание или отказ да получавате имейл известия за важни новини, нови оферти и магазини.

Също така събираме, използваме и споделяме обобщени данни, като например статистически или демографски данни за всякакви цели. Агрегираните данни могат да бъдат извлечени от вашите лични данни, но не се считат за лични данни съгласно закона, тъй като тези данни не разкриват пряко или непряко вашата самоличност. Например, може да обобщим данните ви за самоличност, за да изчислим процента на потребителите от мъжки пол. Въпреки това, ако комбинираме или свързваме обединени данни с личните ви данни, така че те да ви идентифицират пряко или косвено, ние разглеждаме комбинираните данни като лични данни, които ще бъдат използвани в съответствие с настоящата Политика за защита на лични данни.
С изключение на ограничени обстоятелства, които ще ви бъдат изяснени, ние не събираме специални категории лични данни за вас (това включва подробности за вашата раса или етническа принадлежност, религиозни или философски убеждения, сексуален живот, сексуална ориентация, политически възгледи, синдикат членство, информация за вашето здраве и генетични и биометрични данни). Нито събираме информация за наказателни присъди и престъпления. Моля, имайте предвид, че ние няма да събираме съзнателно информация от лице под 18-годишна възраст. Ако сте на възраст под 18 години, не трябва да използвате този уебсайт или да ни предоставяте лични данни.

Ако не сте успели да предоставите лични данни
Където трябва да събираме лични данни по закон или съгласно условията на договор, който имаме с вас и не можете да предоставите тези данни при поискване, може да не успеем да изпълним договора, който имаме или се опитваме да сключим с вас. В този случай няма да можете да се присъедините към balkanenergy.bg.
 
3. КАК СЕ СЪБИРАТ ВАШИТЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ?  

Използваме различни методи за събиране на данни от и за вас, включително чрез:
 
Директни взаимодействия. Можете да ни предоставите вашите данни за самоличност, данни за контакт, транзакционни или финансови данни чрез попълване на формуляри или чрез комуникация с нас по пощата, по имейл, телефон или друг начин. Това включва лични данни, които предоставяте, когато:

 • Създавате профил на нашия сайт
 • Предоставяте ни обратна връзка

Автоматизирани технологии или взаимодействия. Докато взаимодействате с нашия сайт, ние може автоматично да събираме технически данни за вашето оборудване, действия и модели за сърфиране. Ние събираме тези лични данни, като използваме "бисквитки", сървърни логове и други подобни технологии. Възможно е да получим и технически данни за вас, ако посетите други сайтове, в които се използват нашите "бисквитки". Моля, вижте политика за бисквитки за повече подробности.


Трети страни.
Технически, транзакционни, данни за самоличност и данни за връзка от следните страни:

 • Партньорски мрежи, базирани както в ЕС, така и извън него;

За да подобрим предоставяната от нас услуга и функционалността на нашия сайт, можем да получим лични данни за вас от различни трети страни, както е посочено по-долу:

 • Технически данни от доставчици на анализи, като например Google, базирана извън ЕС;
 • Данни за контакт и технически данни, когато се присъедините към нашия сайт в резултат на нашите маркетингови дейности, включващи трети страни.

4. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШАТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние ще използваме вашите лични данни съгласно съответните закони. Най-често ще използваме вашите лични данни при следните обстоятелства:
 

 • Където трябва да изпълним договора, който ще сключим или вече сме сключили с вас.
 • Когато това е необходимо за нашите законни интереси (или тези на трета страна) и вашите интереси и основните права не пренебрегват тези интереси.

ЦЕЛИ, ЗА КОИТО ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШАТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
В табличен формат изложихме по-долу описание на всички начини, по които планираме да използваме вашите лични данни и правните основания, на които ние разчитаме. Също така определихме какви са нашите законни интереси, където е уместно.
Какво представлява законовия интерес?

Законов интерес означават интереса на нашия бизнес в провеждането и управлението на нашия бизнес, за да ви предоставим най-доброто обслужване и най-сигурното преживяване на нашия Сайт. Уверяваме, че разглеждаме и балансираме всяко потенциално въздействие върху вас (положителни и отрицателни) и вашите права, преди да обработим личните ви данни за нашите законови интереси. Ние не използваме вашите лични данни за дейности, в които нашите интереси са пренебрегнати от влиянието върху вас (освен ако нямаме вашето съгласие или ако законът ни изисква или разрешава по друг начин).

Изпълнението на Договора означава обработка на вашите данни, когато това е необходимо за изпълнението на договор, по който сте страна. Ако не предоставите лични данни, които ние изискваме за изпълнението на договор с вас, ние не можем да сключим договор с вас за предоставянето на нашите услуги.
 

 

Дейност/Цел

Тип на данните

Законова основа за обработка, включваща основа за законови интереси

1

Предоставяне на услугата ни. Това включва, но не се ограничава до:

 • Управление на плащания от вашия акаунт в balkanenergy.bg, включително изпращане на плащане чрез трети лица като PayPal, Еконт, Спиди, Банка Пиреос, СИБАНК.
 • Данни за самоличност
 • Данни за контакт
 • Финансови данни

Изпълнение на Договора с вас

2

Отговаряне и обработване на всякакви искания или запитвания, които можете да повдигнете към нас, включително:

 • подаване на всякакво запитване към нас
 • ескалиращи и официални оплаквания, включително ответни действия към омбудсмана или съдебни производства
 • Данни за самоличност
 • Данни за контакт

Необходимо за нашите законови интереси да предоставим най-ефективната услуга на членовете ни и за доказателствени цели в случай на спор.

3

Използвайки мерки за предотвратяване на измами с цел защита на бизнеса, от измамна дейност и произтичащите от това последствия.

 • Данни за самоличност
 • Данни за контакт
 • Финансови данни
 • Технически данни

Необходимо за нашите законови интереси за предотвратяване на измами.

4

Управление на отношенията ни с вас, например:

 • Уведомявайки ви за промени в нашите условия или правила за поверителност
 • Актуализиране на данните ви в нашата система, валидиране на заявка за изплащане 
 • Данни за самоличност
 • Данни за контакт
 • Данни за профила
 • Маркетинг данни
 • Технически данни

Необходимо за нашите законови интереси за актуализиране на детайлите и предпочитанията на клиента

5

Промотиране на функциите на Сайта, като например:

 • което ви позволява да участвате в жребий, конкурс, промоции
 • когато предоставяте лични примери за използване в медиите

·         за да проучим как потребителите използват продуктите и услугите на сайта;
да актуализираме записите ни и да насърчаваме ангажираността към Сайта; и
да популяризираме физическите магазини на дружеството.

 • Данни за самоличност
 • Данни за контакт
 • Данни за профила
 • Маркетинг данни
 • Технически данни

Необходимо за нашите законови интереси, свързани с популяризирането на сайта и налагането на нашия бранд на пазара в България и Европейския съюз.

6

Провеждане на маркетингови кампании за привличане на нови потребители. За да постигнем това, използваме различни канали за нови потребители
Кампании за привличане на нови потребители
Ако се присъедините към нашия сайт в резултат на пренасочване от сайт на трета страна, можем да платим на референта страна комисиона. За целта споделяме данни с партньорски мрежи и агенциите за проследяване, за да изчислим и платим всяка дължима комисиона.
Плащане за клик
Ако се присъедините към нашия сайт в резултат на кликване върху нашата уеб страница от търсачка като Google или Bing, това ще бъде проследено от трета страна. Данните ви ще бъдат споделени между нас и компанията за проследяване на трета страна, за да изчислим колко нови потребители са се присъединили към сайта и колко комисионна се дължи.
Маркетинг в социалните медии
Обичаме да предлагаме Сайта на нови или съществуващи членове.
За да гарантираме, че нашият маркетинг е подходящ, ние откриваме начини да гарантираме, че маркетинговите промоции са насочени към точните хора.
За да направим това, може да споделяме данните си с големи социални медийни страници, за да гарантираме, че маркетингът ни достига до целевата аудитория.

 • Данни за контакт
 • Маркетинг данни
 • Технически данни

Необходимо за нашите законови интереси да се занимават с маркетингови дейности.

7

Да администрираме и защитаваме нашия бизнес и този Сайт, като например:

 • отстраняване на проблеми
 • анализ на данни
 • тестване
 • системна поддръжка
 • клиентско обслужване
 • докладване и хостване на данни

·         за ефективното функциониране на Сайта, предоставянето на административни и ИТ услуги, мрежовата сигурност и в контекста на бизнес реорганизация или групово преструктуриране.

 • Данни за самоличност
 • Данни за контакт
 • Финансови данни
 • Технически данни

Необходимо за нашите законови интереси на сигурността на сайтаМАРКЕТИНГ
Стремим се да ви предоставим възможност за избор на определени лични данни, особено по отношение на маркетинга и рекламата. В рамките на профила си можете да разглеждате и вземате определени решения относно използването на личните ви данни във връзка с маркетинговите имейли.
 
ПРОМОЦИОНАЛНИ ОФЕРТИ ОТ НАС
Можем да използваме вашите данни за самоличност, контакт, техническа информация, употреба и данни за профила, за да преценим какво мислим, че може да искате или имате нужда, което ви интересува. Така решаваме кои продукти, услуги и оферти може да са от значение за вас (наричаме това маркетинг).
Вие ще получите маркетингови съобщения от нас, ако сте се регистрирали на нашия сайт и не сте се отписали да получавате имейл известия.

МАРКЕТИНГ НА ТРЕТИ СТРАНИ
Никога няма да продаваме вашите лични данни на никоя компания. Както е посочено по-горе, може да споделяме вашите данни за контакти или данни за самоличност с определени трети страни, напр. подпроцесори, за да улесним предоставянето на маркетингови имейли на вас и на издателите на социални медии, за да гарантираме, че нашият маркетинг е насочен и е подходящ за членовете на balkanenergy.bg.

ОТПИСВАНЕ ОТ ИМЕЙЛ ИЗВЕСТИЯ
Можете да ни помолите да престанем да ви изпращаме маркетингови имейли по всяко време, като влезете в профила си в Сайта и премахнете отметката за имейл известия или като следвате линковете за отказване от всеки маркетингов имейл, изпратен до вас или изпратите имейл и ни уведомите за това.

БИСКВИТКИ
Можете да настроите браузъра си да откаже всички или някои бисквитки или да ви предупреждава, когато уебсайтовете поставят или имат достъп до ваши "бисквитки". Ако деактивирате или откажете "бисквитките", моля, имайте предвид, че някои части на този сайт ще станат недостъпни или няма да функционират правилно. За повече информация относно "бисквитките", които използваме, моля, вижте нашата политика за бисквитки

ПРОМЯНА НА ЦЕЛТА
Ние ще използваме вашите лични данни само за целите, за които сме ги събрали, освен ако разумно считаме, че трябва да ги използваме по друг причина и тази причина е съвместима с първоначалната цел. Ако искате да получите обяснение за това как обработката за новата цел е съвместима с първоначалната цел, моля, свържете се с нас на [email protected].
Ако трябва да използваме вашите лични данни с несвързана цел, ние ще ви уведомим и ще обясним правното основание, което ни позволява да направим това.
Моля, обърнете внимание, че можем да обработим личните ви данни без ваше знание или съгласие, в съответствие с горните правила, когато това се изисква или разрешава от закона.

5. РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ 
Може да се наложи да споделяме вашите лични данни със страните, посочени по-долу, за целите, посочени в таблицата в параграф 4 по-горе.

 • Външни трети страни, както е посочено в речника;
 • Трети страни, на които можем да изберем да продаваме, прехвърляме или обединяваме части от нашия бизнес или от нашите активи. Друга възможност е да се опитаме да придобием други фирми или да се слеем с тях. Ако нашата дейност се промени, новите собственици могат да използват личните ви данни по същия начин, както е посочено в това известие за поверителност.

Ние изискваме от всички трети страни да спазват сигурността на вашите лични данни и да ги третират в съответствие със закона. Не разрешаваме на нашите доставчици на услуги от трети страни да използват вашите лични данни за свои собствени цели и да им позволяват да обработват вашите лични данни само за определени цели и в съответствие с нашите указания.
 
6. МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ НА ДАННИ 
Някои от външните ни трети страни се намират извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), така че обработването на личните им данни ще включва трансфер на данни извън ЕИП.
 
Всеки път, когато прехвърляме вашите лични данни извън ЕИП, ние гарантираме, че му се предоставя подобна степен на защита, като се гарантира прилагането на поне една от следните предпазни мерки:
 

 • Ще прехвърлим вашите лични данни само в държави, за които се счита, че осигуряват подходящо ниво на защита на личните данни от Европейската комисия.
 • Когато използваме определени доставчици на услуги, можем да използваме конкретни договори, одобрени от Европейската комисия, които дават на личните данни същата защита, която има в Европа.
 • Когато използваме доставчици със седалище в САЩ, можем да им прехвърлим данни, ако те са част от защитата за поверителност, която изисква от тях да предоставят подобна защита на личните данни, споделяни между Европа и САЩ.

7. СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ
Ние сме въвели подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване или достъп до вашите лични данни по неразрешен начин, промяна или разкриване. Освен това ограничаваме достъпа до вашите лични данни на тези служители, агенти, контрагенти и други трети страни, които имат бизнес нужда да знаят. Те ще обработват вашите лични данни само по нашите указания и те са обект на задължение за поверителност.
Ние въведохме процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на лични данни и ще уведомим вас и всеки приложим регулатор за нарушение, когато сме законно задължени да го направим.
 
8. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ 

За колко дълго време ще съхранявате моите лични данни?
Ще запазим вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на удовлетворяването на законови, счетоводни или отчетни изисквания.
 
За да определите подходящия период на запазване на личните данни, ние считаме сумата, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на вашите лични данни, целите, за които ние обработваме вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства и приложимите законови изисквания.
 
Подробности за периодите на задържане на различни аспекти на вашите лични данни са налични в нашата политика за задържане, която можете да заявите от нас, като се свържете с нас на адрес [email protected].
 
В някои случаи можете да ни помолите да изтрием данните ви.
 
При някои обстоятелства може да анонимизираме вашите лични данни (така че те вече не могат да бъдат асоциирани с вас) за изследователски или статистически цели, в който случай ние можем да използваме тази информация неограничено без допълнително уведомление от вас.
 
9. ВАШИТЕ ЛЕГАЛНИ ПРАВА 
При определени обстоятелства имате права по Законите за защита на личните данни.

Тези права са да:
 
Поискате достъп до личните ви данни (обикновено наричани "заявка за достъп до субекта на данните"). Това ви дава възможност да получите копие от личните данни, които съхраняваме за вас, и да проверите дали законно ги обработваме.
 
Искате корекция на личните данни, които държим за вас. Това ви позволява да коригирате всички непълни или неточни данни, които държим за вас, въпреки че може да се наложи да проверим точността на новите данни, които ни предоставяте.
 
Искане за изтриване на вашите лични данни. Това ви позволява да поискате от нас да изтрием или премахнем лични ви данни, когато няма основателна причина да продължаваме да ги обработваме. Освен това имате право да поискате от нас да изтрием или премахнем вашите лични данни, където успешно сте упражнили правото си да обжалвате обработката (вж. По-долу), където е възможно да сме обработили вашата информация незаконно или от където се изисква да изтрием вашите лични данни за да спазим местните закони. Обърнете внимание, обаче, че може да не сме винаги в състояние да изпълним искането ви за изтриване по конкретни правни причини, които ще ви бъдат съобщени, ако е приложимо, по време на вашето искане.
 
Обект на обработката на личните ви данни, когато разчитаме на легитимен интерес (или тези на трета страна) и има нещо за вашата конкретна ситуация, което ви кара да се противопоставите на обработката на това основание, тъй като смятате, че тя оказва влияние върху вашите основни права и свободи. Имате право и да възразите, когато обработваме вашите лични данни за целите на директния маркетинг. В някои случаи можем да покажем, че имаме убедителни легитимни основания да обработим информацията ви, която надхвърля вашите права и свободи.
 
Искайте ограничения за обработката на вашите лични данни. Това ви позволява да ни помолите да преустановим обработката на вашите лични данни в следните сценарии: (а) ако искате да установим точността на данните; б) когато използването на данните от нас е незаконно, но не искате да ги изтрием; в) когато имате нужда от нас, за да съхраняваме данните, дори ако вече не се нуждаем от това, тъй като ви е необходимо да установите, да упражнявате или да защитавате правни искове; или (г) сте се противопоставили на използването на вашите данни, но трябва да проверим дали имаме превъзходни легитимни основания да ги използвате.
 
Искате да предадете личните си данни на вас или на трета страна. Ние ще предоставим на Вас или трета страна, която сте избрали, вашите лични данни в структуриран, често използван, машинно четен формат. Имайте предвид, че това право важи само за автоматизирана информация, която първоначално сте предоставили съгласието си да използваме или къде сме използвали информацията, за да сключим договор с вас.
 
Изтеглите съгласието по всяко време, когато разчитаме на съгласието да обработваме личните ви данни. Това обаче няма да засегне законосъобразността на всяка обработка, извършена преди да оттеглите вашето съгласие. Ако оттеглите вашето съгласие, може да не сте в състояние да ви предоставим определени продукти или услуги. Ще ви посъветваме, ако това е така, когато оттеглите вашето съгласие.

Можете да упражните по-горе посочените права, като ни изпратите подписана от Вас писмена заявка с дата, на нашия имейл или пощенски адрес, като посочите дали искате да Ви изпратим тази информация на определен имейл адрес или чрез служба за кореспонденция.

ОБИКНОВЕНО НЕ СЕ ИЗИСКВА ТАКСА
Няма да плащате такса за достъп до личните ви данни (или за упражняване на някое от другите права). Въпреки това, може да наложим разумна такса, ако молбата Ви е очевидно неоснователна, повтаряща се или прекомерна. Друга възможност е да откажем да изпълним искането ви при тези обстоятелства.
 
КАКВО МОЖЕ ДА ИСКАМЕ ОТ ВАС
Може да се наложи да поискаме от вас конкретна информация, за да ни помогнете да потвърдим самоличността ви и да гарантираме вашето право на достъп до вашите лични данни (или да упражнявате някое от другите ви права). Това е мярка за сигурност, която гарантира, че личните данни не се разкриват на никое лице, което няма право да ги получи. Също така може да се свържем с Вас, за да Ви поискаме допълнителна информация във връзка с Вашето искане за ускоряване на отговора.
 
ВРЕМЕ ЗА ОТГОВОР
Опитваме се да отговорим на всички легитимни искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец, ако искането ви е особено сложно или сте направили няколко искания. В този случай ще ви информираме.
 
10. РЕЧНИК 

Външни трети страни

 • Доставчици на услуги, които предоставят услуги по ИТ и системна администрация
 • Различни партньорски мрежи, които проследяват покупките Ви чрез Сайта
 • Регулаторните органи и други органи, базирани в България, които може да изискват отчитане на обработващите дейности при определени обстоятелства
 • Различни доставчици на изплащания, които се предлагат на Сайта.
 • В зависимост от вашите маркетингови предпочитания, може да ангажираме доставчици на електронна поща като външна услуга
 • Социални медии
 • Различни агенции за проследяване, чрез които сте се присъединили към нашия Сайт в резултат на препращане от трета страна

 
Партньорски мрежи означава мрежа, която действа като посредник между нашия Сайт, който рекламира продукти и услуги, и магазините, които продават тези продукти и услуги.