Имате нужда от помощ? Обадете ни се
0745 99114

Меню
Меню

За Вашето спокойствие, ние предлагаме гаранция за всички наши продукти.
Ако искате да упражните правото си на гаранция, Ви молим да се свържете се с нас и ние ще Ви насочим в процеса.

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ?

ГАРАНЦИЯ

6 МЕСЕЦА - 5 ГОДИНИ

ЕКИП ОТ ЕКСПЕРТИ

БЪРЗО ОБСЛУЖВАНЕ

ПОЛИТИКА ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ


Всички продукти, предоставяни от BALKAN ENERGY имат гаранционен срок, който отговаря на изискванията на Европейското законодателство. Възможни са вариации в продуктовите подгрупи. За конкретна информация, молим да проверите документацията, която се предоставя заедно с Вашия продукт.

1. Продуктовата гаранция е валидна само ако е придружена от:
- Оригинален документ за покупка (касова бележка, фактура, договор за лизинг).
- Коректно и изцяло попълнена гаранционна карта (модел, фабричен номер, дата на продажба, подпис и печат на продавача, подпис на клиента).
- Други документи.

1.1 BALKAN ENERGY си запазва правото да откаже гаранционно обслужване, ако данните, попълнени в гаранционната карта, са променени, зачеркнати или добавени.

2. В случай на повреда задълженията на BALKAN ENERGY са:
- Да приведе дефектния продукт в съответствие с договора за покупко-продажба, в законовия срок.
- Да смени дефектния продукт по свое усмотрение.
В случай на замяна на продукта, той може да бъде заменен със същия модел или с друг еквивалентен модел, който има същите функционални и технически характеристики като оригиналния продукт.

3. Гаранционният ремонт трябва да се извърши в оторизиран сервизен център, избран от BALKAN ENERGY. Гаранцията на продукта няма да важи, ако ремонтът се извършва в неоторизиран сервизен център или от неупълномощено лице.

4. Гаранцията не покрива никое от следните:
- Извършване на периодични прегледи, обслужване, ремонт или подмяна на износени части в резултат на нормална експлоатация.
- Дефекти, причинени от неправилна употреба или монтаж (претоварване, механични повреди, удар, излагане на температура, влага, течности, прах, храни, напитки, предмети, растения, животни, насекоми, токсични вещества или други фактори извън допустимите граници), използване на продукта по начин, различен от описания в Инструкциите за употреба.
- Когато условията, описани в Инструкцията за употреба, за транспорт, монтаж, експлоатация и съхранение не са изпълнени.
- Щети, причинени от токови удари, гръм, наводнения, пожари, войни, гражданско неподчинение, непреодолима сила, работа на нестандартно захранване или други външни влияния извън контрола на Производителя, Вносителя и Търговеца.
- При работа с нестандартна захранваща мрежа, с други неподходящи или нестандартни устройства.

5. Гаранцията не ограничава правата на потребителя, определени от българското законодателство.

6. Независимо от търговската гаранция, продавачът носи отговорност за несъответствието на потребителските стоки с договора за продажба в съответствие с разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/2161.

Ние Сме Тук За Вас.

Свържете се с екипа на BALKAN ENERGY

Свържете се с нас чрез бутона за Live Chat или ни изпратете имейл, за да получите помощ от експерт на своя компютър, телефон или таблет. 

SALES@BALKANENERGY.BG

Сравнение на продукти