Меню
Количка

Политика За Гаранционно Обслужване

 

За Вашето спокойствие предлагаме гаранция за всички наши продукти.
Ако искате да упражнявате правото си на гаранция, Ви моля да се свържете с нас и ние ще Ви насочим в процеса.

 

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ?

 

ГАРАНЦИЯ

от 6 МЕСЕЦА до 5 ГОДИНИ

 

ЕКИП ОТ ЕКСПЕРТИ

 

БЪРЗО ОБСЛУЖВАНЕ

 

ПОЛИТИКА ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ


Всички продукти, предоставени от BALKAN ENERGY имат гаранционен срок, който отговаря на изискванията на Европейското законодателство. Възможни са вариации в продуктовите подгрупи. За конкретна информация, моля да проверите документацията, която се предоставя заедно с вашия продукт.

1. Продуктовата гаранция е валидна само ако е придружена от:
- Оригинален документ за покупка (касова бележка, фактура, договор за лизинг).
- Други документи.

1.1 BALKAN ENERGY си запазва правото да откаже гаранционно обслужване, ако данните са попълнени в гаранционната карта, са променени, зачеркнати или добавени.

2. В случай на повреда на задълженията на BALKAN ENERGY са:
- Да се ​​приведе дефектен продукт в състояние, съответстващо на договора за покупко-продажба, в срок от 30 работни дни.
- Да смени дефектния продукт по свое усмотрение.
В случай на замяна на продукта, той може да бъде заменен със същия модел или с друг еквивалентен модел, който има същите функционални и технически характеристики като оригиналния продукт.

3. Гаранционният ремонт трябва да се извърши в оторизиран сервизен център, избран от BALKAN ENERGY. Гаранцията на продукта няма да е важна, ако ремонтът се извършва в неоторизиран сервизен център или от непълномощен лице.

4. Гаранцията не покрива нито едно от следните:
- Извършване на периодични прегледи, обслужване, ремонт или подмяна на размерени части в резултат на нормална експлоатация.
- Дефекти, причинени от неправилна употреба или монтаж (претоварване, механични повреди, удар, излагане на температура, влага, течности, прах, храни, напитки, предмети, растения, животни, насекоми, токсични вещества или други фактори извън допустимите граници), използвани на продукт по начин, различен от описанията в Инструкциите за употреба.
- Когато условията, описания в Инструкцията за използване, за транспорт, монтаж, експлоатация и съхранение не са изпълнени.
- Щети, причинени от токови удари, гръм, наводнения, пожари, войни, гражданско неподчинение, непреодолима сила, работа на нестандартно захранване или други външни влияния извън контрола на Производителя, Вносителя и Търговеца.
- При работа с нестандартна захранваща мрежа, с други неподходящи или нестандартни устройства.

5. Гаранцията не ограничава правата на потребителя, определение от българското законодателство.

6. Независимо от търговската гаранция, продавачът носи отговорност за несъответствието на потребителските стоки с договора за продажба в съответствие със разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/2161.

КАМИНИ, ГОТВАРКИ ПЕЧКИ И КОТЛИ НА ДЪРВА/ПЕЛЕТНИ КАМИНИ И КОТЛИ:

 1. СТАНДАРТНА ГАРАНЦИЯ 2 ГОДИНИ

За да осигурите оптимална работа, свържете отоплителния уред към подходящ комин, като спазвате съответните технически указания. Не забравяйте да работите с него в съответствие с предоставените инструкции. Препоръчително е да имате квалифициран коминочистач, който да провери пригодността на комина. За ваше спокойствие предоставяме две години гаранция на отоплителния уред, с изключение на облицовки като плочки, естествен камък, метал и компоненти, подлежащи на нормално износване. Освен това предлагаме доброволна ГАРАНЦИЯ ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ*. 
В случаите, когато печката или нагревателната вложка е водоносеща, правилното интегриране в отоплителния кръг е от съществено значение. Неправилните връзки могат да повлияят на дълготрайността на вашия уред. Имайте предвид, че всички щети, произтичащи от грешки при инсталиране на място, не се покриват от нашата гаранция.
 Някои примери за непокрити компоненти включват: 

 • Уплътнения като уплътнения за врати и прозорци 
 • Облицовки/облицовки на горивната камера от шамот, специална керамика или вермикулит 
 • Стъкла на горивната камера 

Важно е да се отбележи, че нашата гаранция не обхваща щети, причинени от: 

 • Пукнатини или ръжда поради термично претоварване (работа над допустимото количество гориво) 
 • Неправилна експлоатация, използване и поддръжка 
 • Повредена електроника, причинена от токов удар или неправилна употреба на уреда
 • Неспазване на инструкциите за монтаж и експлоатация 
 • Използване на неподходящи горива 
 • Неизправности, дължащи се на местни условия като недостатъчна тяга на комина или нарушено подаване на въздух за горене 
 • Образуване на ръжда от прекомерна влага или агресивни почистващи препарати 
 • Обезцветяване на боята на печката от термично претоварване 

Докато боята на модула издържа на температури в горивната камера, може да възникне известна повърхностна корозия поради фактори на околната среда и характеристики на горивото. Това е нормално и няма да повлияе на живота на уреда. Не забравяйте, че използването на неподходящи горива или претоварването на отоплителното устройство може да причини преждевременно износване, което не се покрива от нашата гаранция. Гаранцията започва да тече от деня на доставка или монтаж. Ние отстраняваме оплакванията, като ремонтираме или заменяме засегнатия компонент. Разходите за транспорт и монтаж не се възстановяват, освен ако не са посочени. За оплаквания, моля свържете се с нас със снимкова документация, ако е необходимо. Ние ще решим най-добрия курс на действие за справяне с проблема.

 1. ГАРАНЦИЯ ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ:

2.1. Печки, готварски печки и камини на дърва:

Програмата за гаранция за резервни части покрива компоненти, подложени на нормално износване, като например:

 • Изолации
 • Уплътнения
 • Стъклени панели 
 • Дръжки на вратите
 • Всички части, които могат да бъдат извадени от горивната камера.
 • Обезцветяване на боята – осигуряване на оригинална фабрична спрей боя

 Гаранцията не покрива труд. Гаранцията е невалидна, ако уредът не е монтиран и тестван от компетентен монтажник и в съответствие с инструкциите, съдържащи се в ръководството за монтаж, придружаващо уреда.

2.2. Котли на твърдо гориво и камини и котли на пелети:

Програмата за гаранция за резервни части покрива компоненти, подложени на нормално износване, като например:

 • Уплътнения и изолации
 • Уплътнения
 • Стъклени панели 
 • Дръжки на вратите
 • Всички части, които могат да бъдат извадени от горивната камера
 • Електроника (1 път за тип част)
 • Боядисвайте

Гаранцията не покрива труд. Гаранцията е невалидна, ако уредът не е монтиран и тестван от компетентен монтажник и в съответствие с инструкциите, съдържащи се в ръководството за монтаж, придружаващо уреда.
 

 

 

Ние Сме Тук За Вас.

Свържете се с екипа на BALKAN ENERGY

Свържете се с нас чрез бутона за чат на живо или не изпратете имейл, за да получите помощ от експерт на вашия компютър, телефон или таблет. 

[email protected]