Имате нужда от помощ? Обадете ни се
0745 99114

Меню
Меню

Сортиране

Категории

Марки

Цена

Термопомпи

Инверторна термопомпа въздух-вода PellasX, PX Stabila Air 6.4kW
Термопомпи PellasX са оборудвани със съвременни технически решения, водещи до висока ефективност и ниски ...
6 700,00 лв.
Инверторна термопомпа въздух-вода PellasX, PX Futura Air 8.35kW
Термопомпи PellasX са оборудвани със съвременни технически решения, водещи до висока ефективност и ниски ...
7 700,00 лв.
Инверторна термопомпа въздух-вода PellasX, PX Premium Air 8.20kW
Термопомпи PellasX са оборудвани със съвременни технически решения, водещи до висока ефективност и ниски ...
9 200,00 лв.
Инверторна термопомпа въздух-вода PellasX, PX Stabila Air 10.8kW
Термопомпи PellasX са оборудвани със съвременни технически решения, водещи до висока ефективност и ниски ...
8 800,00 лв.
Инверторна термопомпа въздух-вода PellasX, PX Futura Air 12.5kW
Термопомпи PellasX са оборудвани със съвременни технически решения, водещи до висока ефективност и ниски ...
9 600,00 лв.
Инверторна термопомпа въздух-вода PellasX, PX Stabila Air 17.3kW
Термопомпи PellasX са оборудвани със съвременни технически решения, водещи до висока ефективност и ниски ...
10 400,00 лв.
Инверторна термопомпа въздух-вода PellasX, PX Futura Air 20kW
Термопомпи PellasX са оборудвани със съвременни технически решения, водещи до висока ефективност и ниски ...
10 800,00 лв.
Инверторна термопомпа въздух-вода PellasX, PX Premium Air 12.5kW
Термопомпи PellasX са оборудвани със съвременни технически решения, водещи до висока ефективност и ниски ...
11 700,00 лв.
Инверторна термопомпа въздух-вода PellasX, PX Stabila Air 25.1kW
Термопомпи PellasX са оборудвани със съвременни технически решения, водещи до висока ефективност и ниски ...
13 700,00 лв.
Инверторна термопомпа въздух-вода PellasX, PX Futura Air 25kW
Термопомпи PellasX са оборудвани със съвременни технически решения, водещи до висока ефективност и ниски ...
14 000,00 лв.
Инверторна термопомпа въздух-вода PellasX, PX Premium Air 8.20kW, 12.5kW, 23kW
Термопомпи PellasX са оборудвани със съвременни технически решения, водещи до висока ефективност и ниски ...
от 12 900,00 лв.

Термопомпи

Топ Цени на【Термопомпи - Въздух - Вода】➤ 8-25 KW ➤ Viessmann ✔ Toshiba ✔ Siemens ✔ Вземи на Изплащане и Спести! ☎ 0745-99114 ☎

Термопомпи

Видове Термопомпи:

Термопомпите са един иновативен вариант, който предлага  подходящо и икономически ефективно решение за отопление и охлаждане на административни и жилищни сгради. Термопомпите се квалифицират като възобновяем източник на енергия, който използва неизчерпаемите природни  ресурси на въздух, вода и земя.  Това е едно съвременно и екологично решение с грижа за човешките потребности и защита и опазване на околната среда.

Термопомпите е един от най-слабо разпространените, но в същото време и най-ефективен вариант за отопление и охлаждане. Термопомпите са затворени вериги, които  използват безплатната енергия на околната среда, на практика нямат разходи за поддръжка и експлоатация, а разходите за електроенергия са минимални, тъй като тя се използва единствено за пренос на топлината от едно място на друго. Въпреки първоначалната по-висока инвестиция на термопомпите, в дългосрочен план потреблението на енергия при тях е в пъти по-ниско в сравнение с всички останали системи. Енергийната ефективност на термопомпите е с най-висок клас. 

Към допълнителните преимущества са това, че термопомпите са напълно автоматизирани, компактни, надеждни, безопасни и лесни за управление. Те осигуряват комплексно  и целогодишно отопление, охлаждане и производство на топла вода.

За да се оцени ефективността и да се направи избор между разлиините видове термопомпи се използват два коефициената:

 • COP - Коефициент на преобразуване на енергията (Coefficient of Performance), който показва съотношението между топлинната мощност и подавана електроенергия. Колкото по-висока е стойността на COP, толкова по-рентабилни и енергийно ефективни са термопомпите.

Съгласно регламент на ЕС 206/2012 старите коефициенти за измерване на енергийната ефективност COP и EER бяха заменени с нови коефициенти, които са задялжителни за деклариране в етикета на производителя.

 • SEER - коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане (Seasonal Energy Efficiency Ratio)
 • SCOP - коефициент на сезонна ефективност при отопление (Seasonal Coefficient of Perfomance), който е съотношението между топлинната енергия, получена или необходима за отопление на сградата през целия отоплителен сезон и електроенергията консумирана през целия сезон.

Класификацията на  термопомпите се базира на начина на използване на природните ресурси - източника на топлинна енергия. Най-често термопомпите добиват топлина от въздуха, водата и земните недра.

Аеротермални Термопомпи:

Топлинната енергия при този вид се извлича от околния въздух. Предимства са сравнително евтина цена и висок COP, но този коефициент на енергийна ефективност се вляе от атмосферните условия и се променя в зависимост от външната температура. Аеротермалните термопомпи не затоплят равномерно помещенията поради циркулацията на въздуха в тях и имат определено ниво на шум.

 • Термопомпи въздух-въздух: състои се от 2 отделни вентилаторни секции за външен и вътрешен въздух. Работят на принципа на климатика и могат да бъдат във вариант един корпус или сплит система. Този вид термопомпи имат от 10% до 30% по-нисък SCOP в сравнение с термопомпи, ползуващи друг източник на топлина. През зимния период поради по-ниските температури е възможно да се натрупва лед по повърхността на изпарителя.
 • Термопомпи въздух-вода: т.нар. чилъри. Състоят се от външен топлообменник (изпарител), който се монтира на открито и вътрешен топлообменник (кондензатор). Работят на принципа на хладилника, като трансформират ниско температурната енергия на външния въздух към високо температурна енергия за оттопление и битови нужди.

В зависимост от това до колко градуса подгряват водата, циркулираща в инсталацията, термопомпите въздух-вода могат да бъдат:

 • Нискотемпературни термопомпи (температурата на водата е до 60 °С)
 • Високотемпературни термопомпи (температурата е до 80 °С).

В зависимост от начина на изпълнение термопомпите могат да бъдат:

 • нискотемпературни термопомпи разделен тип. Тези термопомпи се състоят от външно тяло (компресорен агрегат) и вътрешно тяло (хидробокс), който се монтира вътре в сградата. Връзката между двете тела е  с тръби, по които протича хладилна течност - фреон.
 • нискотемпературни термопомпи моноблок. Този тип термопомпи нямат вътрешно тяло, което е и основното предимство на този тип системи. При тях подгряването на водата става във външното тяло, което е директно свързано към преносната инсталация на сградата. Този тип термопомпи имат евтина първоначална инвестиция, висока ефективност, безопасност и дълъг експлоатационен живот.

Основният недостатък при тези термопомпи е, че циркулацията на водата излиза извън сградата и при много ниски температури може да замръзне. Това налага използването на специални разтвори, непрекъснат режим на работа или монтиране на електрически нагревател,  за да не се получи замръзване. Но за България, температурите рядко биха се задържали трайно под -20˚С, затова отпада необходимостта от резервно отопление и инвестицията в тези термопомпи е  много добър вариант.

 • високотемпературни термопомпи разделен тип. Те се използват най-вече за свързване към съществуващи инсталации, работят в само в режим отопление и могат да осигурят битова гореща вода през цялата година.
 • централна система от термопомпи се използват за климатизация и отопление на по-големи обекти, като с един агрегат могат да бъдат захранени няколко жилища. Предимство е наличието на млък брой външни тела и самостоятелни вътрешни модули за всеки самостоятелен обект.

Хидротермални Термопомпи:

Те извличат топлинната енергия от подземните води, които имат постоянна целогодишна температура от 7°С до 14°С на дълбочина от 20 до 30 метра. Този вид термопомпи имат висок коефициент на енергийна ефективност, но построяването на такава инсталация изисква задълбочено геотермално проучване, а съгласно Закона заводите е необходимо и предварително одобрение за извършването на сондажи. Използването на хидротермални термопомпи не се одобрява в отделни вододайни райони и защитени зони.

 • Термопомпи вода-въздух: състоят се от топлообменник, през който преминава вода с температурата на земята и вентилаторна система за вътрешен въздух
 • Термопомпи вода-вода: източникът на топлинна евнергия е подпочвената вода или земята. Състоят се от два водни топлообменика в общ корпус. През единия преминава вода с температурата на земята, а другия служи за свързване с вътрешната тръбна инсталация на сградата.

Геотермални Термопомпи:

Геотермалните термопомпи извличат топлинна енергия от почвата или от земните ядра. Топлинната енергия в почвата е неизчерпаема дори и при много ниски температури. Почвата е много добър акумулатор на топлина, тъй като нейната температура е относително постоянна през цялата година. Точно поради това Геотермалните термопомпи са много надежден начин за отопление през зимните студени дни. Освен за стопляне на вашия дом, може да разчитате на геотермалните инсталации и за охлаждането му през лятото. Приложението на термопомпите за климатизация в жилищния и индустриалния сектор е алтернатива на конвенционалните системи изградени от чилър и котел. Спестената енергия при Геотермалните термопомпи е до 75%. Практически всяка от термопомпите, посредством реверсивен вентил, е в състояние да смени функциите на изпарителя и кондензатора, и така да доставя топлина през зимата и обратното – прохлада през лятото. Такива термопомпи тип „отопление-охлаждане” са много ефективни и имат сравнително кратък срок за изплащане на първоначалната инвестиция. Геотермалните термопомпи могат да осигурят целогодишно снабдяване с евтина топла вода за бита с температура 60 °С дори през лятото.

Термопомпите PellasX, които Balkanenergy предлага, са с мощности от 6.4 до 25.1kW, висока ефективност и ниски експлоатационни разходи. Те са подходящи както за нови, така и за модернизирани сгради. 

ВИДОВЕ ТЕРМОПОМПИ

Аеротермални

Хидротермални

Сравнение на продукти